L Ä X H J Ä L P 

M A T E M A T I K  

M A T H I L D A S   M A T E M A T I K

Hej!


Vad kul att du har hittat hit! Mathildas matematik handlar om att göra matematiken mer lustfylld, prestigelös

och framför allt att stärka självförtroendet kopplat till ämnet. Jag uppmuntrar misstagen för det är ju oftast dom som lär oss massor! 


Då jag är insatt i kursplanen och vad som skiljer i nivåer kopplat till de matematiska förmågorna, hoppas jag att kunna hjälpa dig i rätt riktning mot just dina individuella mål. Dock är mitt främsta fokus att få matematiken att "lossna" och det jag vill förmedla är att alla kan bli en "mattemänniska". Jag hoppas att vi ses i mitt digitala klassrum och att vi tillsammans ska lyckas skapa en lustfylld känsla för ämnet matematik! 

/Mathilda 

M I T T  M Å L


Matematik var faktiskt inte mitt favoritämne i skolan och ärligt talat var det flera perioder under mina skolår då jag kände mig frustrerad över ämnet och osäker på de olika momenten som mina lärare gick igenom. Jag kommer även ihåg att jag drog mig för att ställa de frågor jag hade då det inte riktigt kändes helt accepterat att visa på det man inte kunde. 


Så småningom blev matematiken roligare, jag förstod mer och mer och hittade även den pluggstrategi som fungerade för mig och som hjälpte mig att befästa kunskapen.

Något lossnade helt enkelt och jag kan än idag inte riktigt förklara hur det gick till...

  

  

  

  

L Ä X H J Ä L P
F Ö R  V E M ?  


Jag utgår från Halland men erbjuder undervisning inom hela Sverige. I och med uppstarten vänder jag mig främst till elever som går i årskurs 7-9.
Går du i på gymnasiet eller komvux - hör av dig så hjälper jag så klart till om lediga tider finns.  Jag vänder mig även till skolor (läs mer under upplägg).

  F O K U S O M R Å D E N

M O T I V A T I O N

Genom att anpassa matematiken utifrån dina individuella intressen/hobbys samt verkliga sammanhang är min förhoppning att du ska uppnå en ökad förståelse och lust för ämnet.

S J Ä L V F Ö R T R O E N D E

Att våga ställa frågor, tro på dig själv och att acceptera att det inte alltid blir rätt, tror jag är väldigt viktiga bitar för att du ska kunna lära dig mer och mer.

S T U D I E T E K N I K

Tillsammans försöker vi hitta en effektiv studieteknik som fungerar för dig och som får dig att befästa kunskapen på bästa möjliga sätt. 

U P P L Ä G G

Läxhjälpen erbjuds i form av 6 olika upplägg (se nedan). Skulle du efterfråga ett annat upplägg än dessa är det bara att du fyller i det i formuläret. 

1
F Ö R B E R E D E L S E R 

I N F Ö R  N P


Går du i årskurs 9 och skulle vilja få hjälp med att förbereda dig inför nationella proven i vår är detta ett bra alternativ. I upplägget ingår 8 lektioner (vardera 60 minuter) där vi tillsammans går igenom gamla nationella prov, repeterar olika metoder och begrepp och går igenom formelbladet samt hur detta kan användas. Vi ägnar också tid åt att prata om provets upplägg, de olika delarna och jag delar även lite tips för att skapa ett större lugn under själva provdagen. 


Några timmar innan lektionens start skickas en länk ut via Google Meet. Efter varje lektion dokumenterar jag skriftligen vad vi har gjort och delar alltid loggboken med dig och vårdnadshavare.


3399 kr


2
F Ö R K L A R I N G A R 
A V 
U P P G I F T E R 


Under lektionen går jag igenom uppgift för uppgift. Du som elev får själv skicka önskade uppgifter till mig innan lektionen. Lektionen är 60 minuter lång. Några timmar innan lektionens start skickas en länk ut via Google Meet.


Efter varje lektion dokumenterar jag skriftligen vad vi har gjort och delar alltid loggboken med dig och vårdnadshavare.    499 kr


  3
  G E N O M G Å N G
  A V 

  I N N E H Å L L  


  Under lektionen går jag igenom ett önskat innehåll med tillhörande exempel. 


  Lektionen är 60 minuter lång. Några timmar innan lektionens start skickas en länk ut via Google Meet.

   

  Efter varje lektion dokumenterar jag skriftligen vad vi har gjort och delar alltid loggboken med dig och vårdnadshavare.   499 kr

   4
   S T U D I E P L A N 
   &  1 0  L E K T I O N E R


   Detta är ett mer övergripande upplägg som inleds med ett första 30 minuters "planeringsmöte".

   Uitfrån detta inledande möte får eleven en studieplan av mig för att få översikt över läxor, pluggstunder, lektioner med mig, eventuella prov samt ditt mål med avsedd period. 

   I detta upplägg ingår även 10 lektioner (vardera 60 min). Några timmar innan lektionens start skickas en länk ut via Google Meet.


   Efter varje lektion dokumenterar jag skriftligen vad vi har gjort och delar alltid loggboken med dig och vårdnadshavare.

   4399 kr 

   5
   U P P L Ä G G   

   " K O M P I S A R " 


   Vill du boka in läxhjälp med mig tillsammans med 1-3 kompisar? Då är detta ett passande upplägg. Jag erbjuder en lektion (60 minuter) med förklaringar av ett visst innehåll, exempel och genomgångar av uppgifter (beroende på önskemål). 


   249 kr/person 

   6
   U P P L Ä G G 
    " S K O L A " 

   Skulle ni som skola vara intresserad av att köpa en tjänst? Kanske vill ni ge de elever som kämpar lite extra med matematiken chansen att få extra lite extra stöttning i ämnet? Tveka inte att höra av er! Jag har valt att inte göra några färdiga upplägg då jag gärna skräddarsyr ett passande upplägget för just era elever/er skola om det skulle bli aktuellt. 


   Exempel på vad jag skulle kunna erbjuda är bland annat inspelade förklaringar/genomgångar av olika moment (för elever i behov av extra stöttning i ämnet eller för helklassser), digitala frågestunder samt sammanfattningar/lathundar för olika matematiska metoder och begrepp. 

   K O N T A K T A  M I G 

   M A T H I L D A S M A T E M A T I K Digitalt inom hela Sverige
    
    
    
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   Annat förslag