M I T T  M Å L


Matematik var faktiskt inte mitt favoritämne i skolan och ärligt talat var det flera perioder under mina skolår då jag kände mig frustrerad över ämnet och osäker på de olika momenten som mina lärare gick igenom. Jag kommer även ihåg att jag drog mig för att ställa de frågor jag hade då det inte riktigt kändes så accepterat att yttra sin "okunskap".


Så småningom blev matematiken roligare, jag förstod mer och mer och hittade även den pluggstrategi som fungerade för mig för att befästa kunskaperna. Något lossnade helt enkelt och jag kan än idag inte riktigt förklara hur det gick till...


Under mina tonår när jag började fundera allt mer på vad jag ville utbilda mig till fanns inte lärare och framförallt inte inom matematik som ett alternativ. Jag intresserades mest av journalistyrket och inredningsdesign. Av en slump (då jag blev antagen som reserv till matematikprogrammet) började jag läsa matematikkurser på universitetet innan jag hade bestämt mig för den rätta utbildningen och fick under tidens gång förklarat för mig att jag kunde läsa vidare och utbilda mig till lärare.


Åren då jag studerade matematik dag ut och dag in var tuffa men från och med den dag då jag påbörjade pedagogikdelen (som skulle leda till min lärarexamen) kändes det genast väldigt rätt! Jag började fundera på vilken typ av lärare jag ville bli och den lärare jag såg mest upp till var den handledare som jag fick äran att gå bredvid under min utbildningstid. Han inspirerade mig något enormt och hade en fantastisk balans mellan en orubblig och en ödmjuk sida. Det jag kom fram till var att jag ville bli en lärare som ställer krav och som vill se mina elever utvecklas men som också alltid stöttar och välkomnar att det ibland blir lite fel. Utan att det gör något alls! Ytterligare ville jag visa på att känslan för matematiken faktiskt KAN förändras- just så som den gjorde för mig. 


Att lyckas med att få elever som påstår sig vara allt annat än “mattemänniskor” att ändra den inställningen och tro mer på sig själva är mitt främsta och viktigaste mål med denna plattform. 


Jag hoppas att höra ifrån dig/er, 


/Mathilda